Purraghe - Racconti

 

Llopa e ghariri

 

ĺsh njy heer njy bbur y njihic gjhen e animjevet: njy mroma, te moti i vpes, burri rric te ghafi e miryc irin ty mir.

Te njy heer gjgji llpen e gharirin y fyjitijin fer.

Thec llopa:- Jam shum e dhollur, my dhemp gjith kurmi, gji ditin kom tecku parmendin, ti, ndorr gjith diten j prohu e ke hrongku barin ty rri.

U pyrgjky ghariuri:- Ti j it, pys ningk rrin si kur nj sht symur, ma moh, me siin e shar; sht patruni ty lle ty prhe e ningk ty ben jsht ty pun.

Sht bbori llopa.

Patruni pa llopen si symur, e llo ty prohec e vati jasht ty punoc vetem me gharirin.

Kur patruni u ttat mromin, pa meta prhec te ghafi e mryc erin ty mir, bashk me shkjen, e pa meta llopa e ghariri fyjtijin.

Tha ghariri:- Ket ty thom njy shurbss i kekj...kam gjgju sot se patruni ddo ty bben tic te vuri, se j i kekj e symure nink punon.

Llopa, kur gjgju kyt, e trmbur, tha:- Jam prohu shum sot, nan ndhem mir e ment da ty puni.

Patruni gjkj llpen e kjshi.

 

(Raccontata da Michele Gangale da Carfizzi)

 

home