(Cassetta 1 lato B)

Registrazione dell’11 aprile 1977.

De Deco Teresina nata a Pallagorio il 1885 (novantaduenne) recita il canto di Lazzaro.

Canto di Lazzaro

 

Miiri mbroma edhé miri menat

Miiri mbroma ju trigkofty Krishti

Kemi   (?)   storie e gjaty

Kute kinduary e ju keni te dzoni:

Marta e Mataghena, sheiti Gazzari

Ishin ddi motra e njy vughá…

Ngkreu Ghazzari trim mos fioi mo…

Se ka tre diity kjy my fié ndydhé

Gjithy atá kjy u ndoghun kitié

Gjithy ket thonjin si e paan

Thomi nió ruzhar ndo haré (?)

Se Krishti te kytá Pashky u sto me neve.

Miir te ajó dhavin na vien

Gjithy atá miera krishterara na vien (?)

Gjithy kka ddera kishes na bekonjin

Gjithy miara kreshterara na veronjin.

Ngreu ti motrh e mos my thue se gjó

Kyshtú ty rofty edhé …(?)

Laart, fort e i laart si njy shaart

E pra i ditur si njy …(?)

Vre ti motrh ntene e mos my thue se gjó

Krishti ty rofty edhé   (?)

Laart, i foort si jemi jú   (?)

E ditur si njy “dhuttur”

-------------------------------….

Altro frammento di canto poco comprensibile. Inoltre alla mia richiesta dice di aver conosciuto don Anselmo, Luigi e gli altri fratelli Lorecchio, persone importanti e rispettati in paese, benefattori.

home